Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa jest możliwością konsumenta do uregulowania zobowiązania finansowego w wyznaczonym terminie. Innymi słowy określa czy stać go by spłacać raty kredytu bez naruszenia stabilności finansowej. By móc oszacować zdolność kredytową bierze się pod uwagę kilka istotnych czynników:

  • wysokość oraz źródło dochodów – im wyższe zarobki tym oczywiście większa nasza zdolność do zwrotu zobowiązania na czas, ponadto liczy się także rodzaj wykonywanej pracy i umowy (o pracę, dzieło, zlecenie). Generalnie umowy o pracę są dużo bardziej cenione przez kredytodawców;
  • czy klient reguluje inne pożyczki lub kredyty – jeśli tak, to czy spłata kolejnego nie będzie zbyt dużym obciążeniem;
  • historia kredytowa – pozytywna historia kredytowa jest najlepszą wizytówką budującą dobrą ocenę kredytową, wpis do BIK lub BIG zwykle skutkuje odrzuceniem wniosku o kredyt;
  • stałe opłaty – chodzi tu o opłaty za czynsz, media itp.;
  • posiadanie zabezpieczenia – czy dany kredytobiorca jest właścicielem nieruchomości lub innego dobra;
  • liczba członków gospodarstwa domowego, wykształcenie, wiek.

Kredyt bez zdolności kredytowej?

Dłoń wychodząca z monitora laptopa z symbolem doalraInstytucje, które świadczą zobowiązania finansowe winny działać w oparciu o ustawę o kredycie konsumenckim. Jeden z jej punktów informuje, iż konsument, który ubiega się o pożyczkę lub kredyt winien wykazać odpowiednią zdolność kredytową. Banki oczywiście bardzo dokładnie analizują ten parametr w wyniku czego tam znacznie trudniej uzyskać potrzebne środki. Nieco mniej restrykcyjnie podchodzą do tego firmy pożyczkowe, ale i tak weryfikują możliwość konsumentów do zwrotu należności w terminie. Na ogół pożyczki bez zdolności nie są dostępne, choć niektóre prywatne przedsiębiorstwa świadczą tego rodzaju rozwiązania w zamian za zastaw, czyli zabezpieczenie spłaty kredytu. Jednak są to często bardzo ryzykowne operacje. Z kolei pożyczki na oświadczenie oferuje wiele instytucji. Są to produkty bankowe, choć zwykle dotyczą niskich kwot, jak i pozabankowe (większość firm pożyczkowych). Za oświadczenie może służyć prawidłowo wypełniony wniosek o pożyczkę czy wyciąg z rachunku bankowego. Nie zmienia to faktu, iż zdolność kredytowa jest badana na podstawie zawartych w formularzu rejestracyjnym informacji o zatrudnieniu i wysokości dochodów.