Każdy potencjalny kredytobiorca, który decyduje się na zaciągniecie zobowiązania finansowego musi spełnić narzucone przez instytucje finansową warunki. Jednym z podstawowych parametrów grających ogromną rolę w świadczeniu pożyczek jest zdolność kredytowa. To nasza możliwość do zwrotu zobowiązania finansowego zgodnie z wytyczonym uprzednio harmonogramem wraz z całkowitym kosztem obsługi kredytu. Niestety wielu klientów, którzy nie posiadają odpowiednio wysokiej zdolności do spłaty zadłużenia nie może liczyć na pożyczki.

Wyższa zdolność kredytowa to większa szansa na otrzymanie potrzebnych pieniędzy

Zdolność kredytowa osób aplikujących o pożyczkę jest szacowana w oparciu o kilka czynników, a są nimi:

  • wysokość oraz źródło uzyskiwanych dochodów (np. umowa o pracę, dzieło, własna działalność gospodarcza, renta czy emerytura)
  • spłacane aktualnie inne zobowiązania finansowe – stopień zadłużenia klienta
  • wiarygodność i historia kredytowa sprawdzana w bazach gospodarczych
  • stałe miesięczne wydatki (np. opłaty mieszkaniowe)
  • liczba osób w danym gospodarstwie domowym (rodziny bezdzietne czy wielodzietne
  • posiadanie zabezpieczenia z postaci jakiejś własności

Posiadanie negatywnych wpisów w bazach gospodarczych, podobnie jak niskie dochody, stanowią często główną przyczynę odrzucenia wniosku o pożyczkę lub kredyt. Duże znaczenie ma również aktualny stan naszego zadłużenia. Jeśli bank uzna, że nie podołamy spłacie kolejnego zobowiązania finansowego, nie zaproponuje nam kredytu.

Wizyta w banku

Zdolność kredytowa to podstawowy parametr decydujący o przyznaniu kredytu lub pożyczki

 

Prawidłowo wypełniony wniosek o pożyczkę

Wiele instytucji spoza sektora bankowego, jak choćby te dostępne na stronie https://citysniper.pl, proponuje chwilówki online. Żeby się o nie ubiegać należy wypełnić prosty formularz rejestracyjny. Jednak nieprawidłowy wypełniony wniosek o pożyczkę nie jest analizowany i staje się przyczyną odmowy jej udzielenia. Podstawowymi błędami, jakie popełniają konsumenci są źle wpisane dane osobowe lub kontaktowe, które nie mogą zostać potwierdzone za pomocą przelewu weryfikacyjnego lub bezpłatnej weryfikacji. Przypomnijmy, że weryfikacja danych osobowych to niezbędny etap, który należy przyjść podczas aplikowania o chwilówkę. Istotne jest także by osoba wypełniająca formularz dysponowała własnym kontem bankowym oraz aktywnym numerem telefonu komórkowego.Ponadto wnioskodawca powinien być w określonym przedziale wiekowym oraz i co więcej mieszkać na stałe na terytorium naszego kraju.