Zdolność kredytowa określa nasze możliwości spłaty długu. Zatem im jest niższa tym mamy mniejsze szansę na otrzymanie kredytu. Banki bez wyjątku sprawdzają zdolność kredytową swoich klientów. Dzieje się tak dlatego, że muszą rozważyć czy istnieje ryzyko kredytowe, jeśli danemu klientowi zaoferują środki na realizację planów. Ponieważ bank oczywiście takiego ryzyka nie chce ponosić, odrzuca z reguły wnioski osób, których zdolność kredytowa nie spełnia wyznaczonych przez dany bank kryteriów. Sprawa dotyczy również kredytów konsolidacyjnych. W obecnej chwili w żadnej z ofert banków nie znajduje się kredyt konsolidacyjny bez zdolności kredytowej.

Wyznaczanie zdolności kredytowej

Tak jak zostało to na początku ujęte w krótkim zdaniu, nasze zdolność kredytowa stanowi wyznacznik możliwości spłaty zobowiązania finansowego. Oceniając zdolność analitycy bankowi biorą pod uwagę:

  • nasze obecne dochody, może to być wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, o dzieło, prowadzenie własnej działalności gospodarczej bądź świadczenia typu emerytura lub renta
  • dochody uzyskiwane poza granicami kraju – niektóre placówki bankowe przystają na tego rodzaju dochody
  • miesięczne stałe wydatki – czyli ile średnio kredytobiorca wydaje na utrzymanie siebie i swojej rodziny; z reguły bierze się tu pod uwagę opłaty comiesięczne, w tym również spłatę zadłużenia
  • liczba członków rodziny – kredytobiorca musi udzielić informacji, ile jest członków rodziny na jego utrzymaniu
  • zarobki osoby mieszkającej z kredytobiorcą, które wraz z nim prowadzi gospodarstwo domowe – istnieje opcja skorzystania z kredytu konsolidacyjnego wraz z osobą bliską, np. współmałżonkiem co podwyższa zdolność kredytową klienta

Jeśli znajdziemy w internecie ofertę kredytu konsolidacyjnego bez sprawdzania zdolności kredytowej nie proponowaną prze bank, powinniśmy być szczególnie ostrożni, gdyż może to być firma o wątpliwej reputacji. Wtedy zawsze warto udać się na stronę Komisji Nadzoru Finansowego i sprawdzić czy nie została ona wpisana na listę ostrzeżeń KNF.