Banki oferują kredyty konsolidacyjne, których przeznaczeniem może być połączenie pożyczek bądź innych kredytów zarówno ratalnych, gotówkowych jak i hipotecznych. Z reguły rozróżniane są właśnie kredyty konsolidacyjne gotówkowe często określane mianem pożyczek konsolidacyjnych oraz kredyty konsolidacyjne hipoteczne. Różnią się między sobą rodzajem finansowania. Te drugie, które zaciągamy by skonsolidować zadłużenia oraz zakup nieruchomości, osiągają wyższe kwoty niż tradycyjne pożyczki konsolidacyjne. Jednak zarówno w jednym jak i w drugim przypadku procedurę ubiegania się o kredyt konsolidacyjny można przeprowadzić online.

Złożony banknot o wartości 20 euro

Kredyt konsolidacyjny przez internet uproszcza procedurę aplikowania

Szybki kredyt konsolidacyjny przez internet

W dzisiejszych czasach nie jest niczym nadzwyczajnym wnioskowanie o kredyt przez internet. Jest to ogromne ułatwienie dla wnioskodawców, którzy nie muszą wielokrotnie jeździć do danego oddziału banku by dowieźć dokument niezbędne do kredytu. Podobnie ma się sprawa z kredytem konsolidacyjnym. Wiele banków uproszcza procedurę kredytową i umożliwia swoim potencjalnym klientom skorzystanie z aplikacji online do wnioskowania o kredyt. Wystarczy wypełnić prosty formularz internetowy, w którym należy podać wszelkie niezbędne informacje. Są to przede wszystkim dane osobowe pochodzące z ważnego dowodu osobistego, dane kontaktowe a także informacje dotyczące źródła i wysokości dochodów. Ponadto wymagane jest także przedstawienie niejako swojej historii kredytowej w postaci liczby i rodzajów zaciągniętych zobowiązań. Umowa o kredyt konsolidacyjny podpisywana jest w danej placówce banku, w której chcemy zaciągnąć kredyt. Pomimo tego, że ubiegamy się o kredyt konsolidacyjny przez internet, bank często żąda by przedłożyć oryginały niektórych dokumentów i zaświadczeń.

Niezbędne dokumenty

Podobnie jak w przypadku standardowych kredytów i pożyczek gotówkowych bądź hipotecznych, tak i podczas wnioskowania o kredyt konsolidacyjny online potrzebny jest niezbędny zestaw dokumentów.

Zaświadczenia i dokumenty na temat źródła i wysokości dochodów:

  • umowa o pracę – należy dostarczyć zaświadczenie o wysokości zarobków z zakładu pracy lub RMUA bądź wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich miesięcy (jeśli posiadamy w wybranym banku konto osobiste, nie trzeba dostarczać wydruku historii wpłat wynagrodzenia) albo aktualne zeznanie roczne za dany rok;
  • emerytura lub renta – dokument potwierdzający otrzymanie lub waloryzacje świadczenia {akceptowane jest także zaświadczenie z ZUS), może to być również wyciąg z rachunku bankowego lub ostatni druk przyznanego świadczenia;
  • działalność gospodarcza – zaświadczenie o posiadanym wpisie do ewidencji lub wpis do KRS, książka przychodów i rozchodów, wyciąg z konta bankowego obejmującego miesięczny przychód, ostatnie aktualne zeznanie podatkowe roczne z potwierdzeniem jego przyjęcie do US a także zaświadczenie z US i ZUS o płaceniu podatku i składek ubezpieczeniowych i zdrowotnych.