W ekonomii konsolidacją określa się połączenie kilku zobowiązań finansowych w jeden kredyt z zachowaniem ujednoliconej stopy procentowej oraz wyznaczeniem nowego terminu spłaty. Consolidatio, zespojenie, fuzja odbywa się na warunkach wyznaczonych przez bank udzielający konsolidacji zadłużenia. Głownem zaś celem tego przedsięwzięcia jest zmniejszenie kosztów związanych z obsługą kredytu. Jest to związane z tym, że rata kredytu jest niższa od sumy rat zobowiązań, które będą podlegały procesowi konsolidacji.

Obrazek z puzzli przedstawiający mężczyznę w okularach

Konsolidacja to połączenie zobowiązań finansowych w jeden kredyt

Na czym polega kredyt konsolidacyjny

Nie bez znaczenia jest fakt porównywania konsolidacji do obrazku z puzzli, gdyż opiera się na połączeniu elementów w jedną całość, w tym wypadku kilku zobowiązań finansowych – kredytów i pożyczek, w jedno. Mogą to być pożyczki gotówkowe, związane z zakupem auta, wyjazdem na wakacje czy remontem mieszkania a także długoterminowe kredyty jak i kredyt hipoteczny. Warunki kredytowania oraz stopa procentowa zostają ujednolicone, a termin spłaty odpowiednio wydłużony. Dzięki temu klient zyskuje możliwość spłaty jednej raty zamiast kilku.

Konsolidacja długu – dla kogo?
Choć może się wydawać, że konsolidacja stanowi doskonałe rozwiązanie na nasze problemy ze spłatą kredytów lub pożyczek, to nie powinniśmy zbyt pochopnie do tego podchodzić. Bowiem konsolidacja stanowi pomoc, ale nie antidotum na nasze długi. Ma nas wesprzeć w regulowaniu należności, ale nie sprawi, że nasze raty nagle znikną. Dlatego warto rozważyć swoją sytuację materialną i zdecydować się na kredyt konsolidacyjny, jeśli:

  • posiadamy kilka zobowiązań finansowych z różnymi terminami spłaty
  • obawiamy się o utratę płynności finansowej
  • chcemy uporządkować swój domowy budżet
  • potrzebujemy więcej czasu na spłatę zadłużenia
  • pragniemy dodatkowo ubezpieczyć swój kredyt

Osoby mające aktualnie problem z wywiązaniem się z obowiązku terminowych spłat, mogą po pierwsze nie otrzymać szansy na kredyt konsolidacyjny, a po drugie zaciągają po prostu kolejny dług, z którego spłatą także mogą wystąpić opóźnienia. Konsolidacja kredytu to nic innego jak podpisanie nowego zobowiązania finansowego. Zatem jeżeli źle zarządzasz swoim domowym budżetem i gospodarujesz w nieodpowiedni sposób pieniędzmi, to połączenie swoje zadłużenia w jeden kredyt na niewiele się zda. Przede wszystkim należy zrobić porządek ze swoimi wydatkami a następnie rozważyć czy będziemy w stanie planowo spłacać raty kredytu konsolidacyjnego.